นำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น

หมวดหมู่: บทความหน้าแรก

นำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 1201 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 อ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง พร้อมทีมงานบริษัทที่ปรึกษา เข้านำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โดยมี นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็น ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการปฎิบัติงานของที่ปรึกษา โครงการวางผังภาคกลาง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรายงานการศึกษาดังกล่าว

04 มกราคม 2562

ผู้ชม 2532 ครั้ง

Engine by shopup.com