เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแนะนำโครงการ

หมวดหมู่: บทความหน้าแรก

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแนะนำโครงการ

ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อม ผู้บริหาร และ คณะทำงาน บริษัท ออโรส จำกัด บริษัทที่ปรึกษา โครงการวางผังภาคกลาง เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่การวางผังภาคกลาง ทั้ง 12 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 13 ธันวาคม 2561 เพื่อแนะนำโครงการ ร่วมปรึกษาหารือและน้อมรับแนวนโยบายของทางจังหวัด พร้อมรับประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำคัญในการศึกษาตามโครงการต่อไป
รายละเอียดการพเข้าพบรายจังหวัดสามารถติดตามได้ที่  facebook.com/การวางผังภาคกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 มีนาคม 2562

ผู้ชม 4730 ครั้ง

Engine by shopup.com