การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด

หมวดหมู่: บทความอื่นๆ

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด

 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

(ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี
สระบุรี และอ่างทอง)

ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564
เวลา 08.30 - 16.00 น.

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถ Download เอกสาร และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

o   กำหนดการประชุม

o   เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ     
     โดย ดร.สมชัย จิตสุชน

o  เอกสารประกอบการประชุม (PPT)

o  แผนที่ แผนผังแสดงร่างผังนโยบายระดับภาค
    ภาคกลาง

o   แบบฟอร์มการร่วมแสดงความคิดเห็น

o   ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

(สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี)

ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564
เวลา 08.30 - 16.00 น.

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถ Download เอกสาร และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
 

o   กำหนดการประชุม

o   เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ
     โดย ดร.สมชัย จิตสุชน

o  เอกสารประกอบการประชุม (PPT)

o  แผนที่ แผนผังแสดงร่างผังนโยบายระดับภาค
    ภาคกลาง

o   แบบฟอร์มการร่วมแสดงความคิดเห็น

o   ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

  

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)

ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564
เวลา 08.30 - 16.00 น.

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถ Download เอกสาร และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
 

o   กำหนดการประชุม

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ
    โดย ดร.สมชัย จิตสุชน

o  เอกสารประกอบการประชุม (PPT)

o  แผนที่ แผนผังแสดงร่างผังนโยบายระดับภาค
    ภาคกลาง

o   แบบฟอร์มการร่วมแสดงความคิดเห็น

o   ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

 

14 กันยายน 2564

ผู้ชม 2026 ครั้ง

Engine by shopup.com